Over ons

Een vaste uitspraak binnen onze organisatie is: ‘Het mooiste wat je kunt worden is jezelf’. Dat is niet zomaar. Wij staan daar voor de volle honderd procent achter. We geven uw kind heel bewust de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. In een veilige en warme omgeving. Met voldoende uitdaging, op het niveau van het kind.

Dat doen we mede vanuit de ideeën van Loris Malaguzzi (grondlegger van ‘Reggio Emilia’) en Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie), twee grote inspirators voor ons. Reggio Emilia is vooral bekend om ‘de honderd talen van het kind’, het stimuleren van de fantasie en het optimaal ontwikkelen van de mogelijkheden en kwaliteiten die in ieder kind aanwezig zijn. Dat is precies wat wij doen. En net als Rudolf Steiner denken wij dat kinderen natuur nodig hebben. Daarom werken we veel met natuurlijke materialen, binnen de seizoenen van het jaar. Dat is herkenbaar voor kinderen en gelijktijdig geven we ze mee dat we zuinig om moeten gaan met onszelf en onze omgeving.

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat uw kind bij ons op het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang een goede en fijne tijd krijgt en dat u als ouder tevreden bent over onze dienstverlening. Daarbij realiseren we ons maar al te goed dat wij mogen werken met uw belangrijkste bezit. Uw kind!

Ilse Raasing
directie Stichting Kinderopvang Waterland

Pedagogische beleid

Wilt u meer informatie over het pedagogisch beleid bij de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Stichting Kinderopvang Waterland?

Pedagogisch beleid

Voor ons is dit pedagogisch beleidsplan de basis van waaruit we werken, bij de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Oudercommissie

Bent u die enthousiaste ouder die graag meedenkt over de kwaliteit van de opvang?

Oudercommissie

Wilt u meer informatie? Of een vergadering bijwonen? Of lid worden van de oudercommissie? Iets aan hen laten weten?

Oudercommissie

Niet tevreden?

De SKW heeft een interne klachtenregeling, deze is laagdrempelig en heeft als doel om in 1e instantie de klacht intern op te lossen; door met elkaar in gesprek te gaan.

Niet tevreden?

De SKW is ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mocht de interne klachtenregeling geen oplossing bieden kunt u altijd contact met hen opnemen.

Sociale Kaart SKW

De SKW werkt als er extra zorg en ondersteuning nodig is samen met een aantal externe partijen.

Sociale Kaart SKW

Op de Sociale Kaart treft u de partijen aan waar de SKW mee samenwerkt als er soms extra zorg en ondersteuning nodig is tijdens de opvoeding.

Download hier de Sociale Kaart SKW