Nieuwsbrief 01-03-’24

geplaatst in: Nieuws | 0

De eerste nieuwsbrief van 2024

Een nieuw jaar met nieuwe plannen en activiteiten. En dat vraagt om een stukje informatie.

BSO de Avonturiers

In Zuiderwoude hebben we een prachtige samenwerking met basisschool de Overhaal. ‘We spreken dezelfde taal’ en dat is natuurlijk fijn. Buitenspelen, ontdekken, natuureducatie, wroeten met je handen in de aarde. Bij deze school is een schitterende ontdektuin en daar maken de BSO – kinderen ook volop gebruik van. Binnenkort start de aannemer met het bouwen van een ‘werkschuur-atelier’. Een plan dat wij samen met elkaar opgezet hebben en ook samen gebruik van gaan maken. Een mooie aanvulling op de ruimtes die we nu gebruiken van school.

KDV Broek in Waterland-bouwplannen

‘Geen nieuws is ook nieuws’. We zijn namelijk nog steeds in overleg met de aannemer. Nu we met de peuteropvang en BSO over zijn gegaan naar de Bredeschool, is er ruimte om ons eigen gebouw te verbouwen. Wat begon met een goede verbouwing zijn we nu op het punt aangekomen dat we bijna een nieuw gebouw gaan neerzetten. We gaan zowel intern als extern flink verbouwen en nieuwbouwen. We werken hierbij samen met de aannemer en met een adviseur. Het vraagt om een hele strakke planning want een heel kindercentrum kan je niet even ergens anders plaatsen. Het zal daarom gefaseerd, én veilig, worden uitgevoerd. De plannen zullen eerdaags besproken worden met het team in Broek en daarna met de ouders en omgeving. Kort samengevat komt het neer op het vervangen van de porto cabine door structurele bouw met een aanbouw waardoor er een centrale hal ontstaat waar alle groepen op uitkomen. Vervolgens zal het gebouw dusdanig worden aangepakt dat we daarna weer een prachtig mooi gebouw hebben staan dat voldoet aan de nieuwste normen en rekening is gehouden met duurzaamheid. Zodra de plannen definitief zijn zullen wij een ouderavond organiseren om u inzicht te geven in deze verbouwing.

Nieuwe OC leden

Nav onze oproep hebben we negen nieuwe aanmeldingen gekregen van ouders om deel te nemen in de oudercommissie. Daar zijn we heel erg blij mee. Binnenkort hebben wij een gezamenlijk overleg en gaan we nadenken over een aantal onderwerpen en dit verder uitwerken. De onderwerpen die in de overleggen aan de orde komen zijn niet alleen de in de Wet Kinderopvang vastgelegde onderwerpen. We hebben de input van ouders nodig om onze dienstverlening te blijven optimaliseren. We kijken er dan ook naar uit om samen met de OC aan de slag te gaan.

Verlagen leeftijd Kunst&Kidz

Om ons aanbod beter af te stemmen op de vraag van klanten hebben we de leeftijd van Kunst&Kidz verlaagt van 5 naar 4 jaar. De vraag naar een plek bij de BSO is toegenomen. Door deze aanpassing kunnen we weer meer vierjarige kinderen laten doorstromen van de kinderopvang naar de BSO. Wij vragen u wel om tijdig in te schrijven. U kunt dit doen wanneer uw kind de 3-jarige leeftijd heeft bereikt. Bij SKW hebben wij nu twee groepen voor kinderen vanaf 4 jaar. Het gaat om BSO Kunst&Kidz op het scholeneiland (obs de Fuut) en BSO de GVR op de hoofdlocatie. Wanneer u voorkeur heeft voor één van de twee groepen dan kunt u dat aan ons bekend maken. Dan houden wij daar rekening mee. Op de groepen voor de 4- en 5-jarigen is rekening gehouden met de inrichting en het aanbod van materialen en activiteiten. Er is een geweldige buitenruimte met werkschuur bij BSO Kunst&Kidz en op de kinderen van 4 en 5 jaar is er altijd toezicht op de groep én buiten. De buitenruimte is rondom voorzien van een hek.
Er is een kookeiland waar de kinderen leuke kookactiviteiten kunnen doen en een heerlijke knutselruimte. Buitenspelen is superbelangrijk en fijn maar met de afgelopen maanden regen, regen en nog eens regen, is een heerlijke binnenruimte met veel mogelijkheden tot het doen van activiteiten, heel fijn voor onze kinderen en medewerkers.

Maar…het lijkt erop dat we volgende week een zonnige week krijgen!