Tarieven/ Kostenberekening

Tarieven 2024 kinder- en peuteropvang

Het uurtarief van het kinderdagverblijf wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de begroting en in overleg met de Oudercommissie. We streven ernaar om de tarieven jaarlijks 6 weken vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar bekend te maken.

De tarieven kinderopvang voor 2024 zijn als volgt:

Uurtarief € 8,74
Maandbedrag € 408,60
Aantal uren per maand 46,75 uren

Als u ervoor heeft gekozen zelf het bedrag van de factuur over te maken (en geen automatische incasso heeft afgegeven) wordt er maandelijks €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Over deze kosten ontvangt u geen toeslag. U kunt ook kiezen om de ouderbijdrage via de automatische incasso te betalen. In dat geval worden er geen extra kosten berekend. Het bedrag wordt omstreeks de 25e van de lopende maand bij u afschreven.

U neemt bij ons hele of halve dagen kinderopvang af: wij factureren niet per uur. Het kan voorkomen dat u soms wat extra opvang nodig heeft. Indien u geen gebruik kunt maken van het servicetegoed, dan kunt u incidenteel uw kind extra brengen. Het aanvragen van extra opvang verloopt via de Konnect app. Indien extra opvang bij ons mogelijk is, zullen de leidsters de aanvraag goedkeuren.

De prijs voor één dag extra opvang bedraagt € 96,14. Voor één dagdeel is dat € 48,07.
De kosten kunt u opvoeren bij www.toeslagen.nl .

Het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag is € 10,25.

Op www.belastingdienst.nl  kan eenvoudig en snel worden berekend, hoeveel toeslag u terugkrijgt. Klik hier voor een rekentool .

Bij de berekening van het uurtarief is rekening gehouden met de sluitingsweek van de stichting tussen Kerst en Nieuwjaar. De officieel erkende feestdagen zijn in het tarief verwerkt en kunnen niet worden gereclameerd.

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRK-nummer nodig. Hieronder treft u een overzicht aan:

 

Locatie Lrk-nummer
KDV ’t Elfenbankje 204907081 Inspectierapport
KDV Feeënboom 204907081
KDV Wolkewietje 204907081
KDV De Paddestoel 110743593 Inspectierapport
KDV Pippeloentje 110743593
KDV Kleine Beer 110743593
KDV Hazeltje 110743593
KDV Rupsje Nooitgenoeg 110743593
KDV De Gruffalo 110743593
POV Pinokkio 110743593
POV ’t Stokpaardje 230437540

 

Peuteropvang valt bij de belastingdienst onder het kopje “dagopvang bij een kindercentrum”. Bij SKW is de Peuteropvang een aparte opvangsoort met een eigen tariefstelling. Voor dit jaar is het tarief € 7,95 per uur. Het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag voor deze opvangvorm is € 10,25 per uur.