Personeelstekort in de kinderopvang!

geplaatst in: Nieuws | 0

Ongetwijfeld heeft u alle berichten rondom de enorme personeelstekorten binnen de kinderopvang vernomen. Kinderopvangopvang organisaties die gedeeltelijk sluiten, groepen die helemaal sluiten, ouders die maar twee dagen gebruik mogen maken van de opvang i.p.v. drie dagen en ‘carrousel-rondes’ waarbij ouders iedere maand een paar dagen hun kinderen moeten thuishouden.

Dat zijn hele vervelende berichten en dat is niet snel opgelost.

Ouders hebben hier natuurlijk ontzettend veel last van en moeten andere keuzes maken om hun werk met kinderen te kunnen blijven combineren en te kunnen rekenen op opvang voor hun kinderen.

Bij de SKW is de bezetting nog altijd zo goed als 100% bezet. Maar het is telkens weer een enorme puzzel om alles goed rond te krijgen, zeker bij ziekte en verlof.

Onze aanpak werkt en dat is ook wat we blijven doen: we zetten in op stabiliteit en continuïteit voor zowel onze medewerkers als voor de kinderen. Medewerkers en de kinderen blijven op hun eigen groep en alleen in uitzonderlijke situaties kan dit, incidenteel, anders zijn.

De flexibiliteit van onze medewerkers is ook enorm waardevol voor de continuïteit op de groepen. Bij calamiteiten wisselen zijn met collega’s of werken extra.

Nieuw personeel werven is uitermate lastig in deze tijd, zeker voor de BSO.

We doen daar natuurlijk wel ons uiterste best voor.

Daar waar andere ondernemers zich bezig houden met uitbreiden richt de SKW zich vooral op de stabiliteit van het huidige aanbod. Liever minder uitbreiding dan u moeten vragen uw kind thuis te houden vanwege personeelstekort en uitval.

Het is niet (meer) vanzelfsprekend dat uw kind altijd plek heeft op het moment dat u het nodig heeft. Dat realiseren wij ons goed.

Van kinderdagverblijf naar BSO:

Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind op de wachtlijst staat voor de BSO wanneer u gebruik maakt voor de kinderopvang 0-4 jaar. U moet zich altijd aanmelden voor de wachtlijst van de BSO wanneer uw kind 3 jaar of ouder is.

Helaas is het ook niet (meer) vanzelfsprekend dat er een plek is op de BSO wanneer het kind naar school gaat.
Het is verstandig om daar rekening mee te houden.
Als het voor u mogelijk is om flexibel te zijn met de opvangdagen kunnen wij mogelijk de wachttijd wat verkorten. Overlegt u dit vooral met de medewerker van plaatsing&planning.

Uiteraard blijven wij ons inspannen om de BSO uit te breiden.

Zodra de BSO kan uitbreiden zullen we u hierover informeren.