Algemene voorwaarden

 

SKW is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). Op de contracten van SKW zijn de   van deze brancheorganisatie van toepassing.

Algemene Voorwaarden