Tarieven kinderopvang

Het uurtarief van het kinderdagverbijf en de peuteropvang wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van een begroting en in overleg met de oudercommissie. We streven er naar om de tarieven jaarlijks 6 weken vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar bekend te maken.

Tarieven Kinderopvang en peuteropvang 2022

Voor het aanvragen van subsidie voor kinderopvang bij de gemeente Waterland vindt u hier Aanvraagformulier subsidie gemeente.

Tarieven BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) bestaat uit de voorschoolse opvang (VSO) en de naschoolse opvang (NSO). Voor beide wordt een ander tarief gehanteerd.

Klik hier voor de tarieven Buitenschoolse Opvang 2022

Kinderopvangtoeslag

De maximum uurtarieven waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen in 2022 zijn: Dagopvang: € 8,50 Buitenschoolse opvang: € 7,31 Gastouderopvang: € 6,52

Kinderopvangtoeslag

Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel toeslag u terugkrijgt. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRK-nummer nodig. Deze vindt u bij de locaties.

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRK-nummer van de locatie nodig.

Hier treft u een overzicht aan:

Locatie Lrk-nummer
KDV De Paddestoel 200070769
KDV ’t Elfenbankje 204907081
Locatie Lrk-nummer
BSO De Avonturiers 241598837
BSO De Reuze Zwam 233411732
BSO De Havenrakkers 615272794
BSO Grote Vriendelijke Reus 194471834
BSO Sport en Natuur 176732068
BSO Kunst & Kidz 101505760