Oudercommissie

De Stichting Kinderopvang Waterland vindt het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij de SKW, en de SKW neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang blijven aanbieden.

De oudercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij de SKW horende locaties. Als lid van de oudercommissie vertegenwoordigt u de belangen van de ouders en de kinderen van de SKW. In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft over de kinderopvang. Het gaat dan om: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid over spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en dienstenaanbod.

Wij zijn op zoek naar ouders die onze oudercommissie willen versterken. En om alle ouders en kinderen goed te kunnen vertegenwoordigen, is de oudercommissie graag op de hoogte van wat er leeft. Wilt u een vergadering bijwonen? Of lid worden van de oudercommissie? Iets aan ons laten weten? Neem contact met de oudercommissie op via ocskw@live.nl of spreek ons aan.