Zolang de extra maatregelen rondom het Coronavirus gelden zullen wij proberen om uw kind zoveel mogelijk op te vangen op de eigen groep/locatie met daarbij de vaste medewerkers van de desbetreffende groep. Gedurende de extra maatregelen zullen wij ook zorgvuldig kijken naar de inzet van ons personeel. Bij zeer lage kindaantallen kunnen groepen worden samengevoegd. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.