Nee. Als uw kind op het kinderdagverblijf zit, heeft het geen voorrang op de wachtlijst van de buitenschoolse opvang. Ook wordt uw kind niet automatisch ingeschreven voor de BSO als het gebruik maakt van het dagverblijf. Vanaf de 3e verjaardag kan uw kind worden ingeschreven voor de BSO.