Plaatsing en Planning is een complexe materie en de positie op de wachtlijst laat zich beter uitdrukken in wachttijd. Bestaande klanten krijgen voorrang bij de plaatsing van broertjes/zusjes wanneer zij al een kindje geplaatst hebben op het kinderdagverblijf. Geplaatste kinderen hebben ook voorrang bij een wijziging of uitbreiding van dagen mits passend in de leeftijdsopbouw van de groep.
Vervolgens is de volgorde:

Datum van inschrijving en passend binnen de groepsopbouw conform Beleidsregel Kinderopvang;
Ouders die “passief” op de wachtlijst staan, en weer actief worden;
Na weigering 3e aanbod: blijven desgewenst op de wachtlijst staan maar dalen in de positie;
Binnen elk criterium is de inschrijfdatum bepalend voor de volgorde van plaatsing.

Voor vragen over de mogelijke wachttijd van uw kind(eren), kunt u contact opnemen met Yvonne van Dulst. Zij is aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag. Natuurlijk kunt u ook mailen naar klantcontact@kinderopvangwaterland.nl.  Wanneer u de Peuteropvang zelf wilt spreken, dan kunt u in de schoolweken tussen 9.00 en 12.00 uur de locatie bellen.  ’t Stokpaardje is te bereiken op 020-4038513 en voor Pinokkio is het telefoonnummer 0299-654878 optie 5.