Als uw partner geen nieuwsbrieven ontvangt, dan is zijn/haar e-mailadres mogelijk niet bekend bij ons. Als u inlogt in het ouderportaal op https://skwaterland.ouderportaal.nl, dan kunt u daar onder Mijn Gegevens –> Mijn persoonlijke gegevens ook het e-mailadres van uw partner toevoegen. Vanaf de volgende dag wordt uw partner dan meegenomen in de verzendlijst.