Nee. Uw kind heeft niet automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang op het moment dat hij 4 jaar wordt (en natuurlijk ingeschreven staat). De Wet Aartsen/Bos is er op gericht dat het voor alle kinderen mogelijk moet zijn om gebruik te maken van de opvang van 07.30 tot 18.30 uur. Scholen hebben een inspaningsverplichting hierin en hebben SKW gevraagd hiervoor zorg te dragen.

Dit betekent niet dat wij bij iedere inschrijving gelijk een plek moeten/kunnen realiseren. Sommige dagen onstaan hierdoor wachtlijsten. Wij zijn continu op zoek met de scholen naar mogelijkheden om de wachtlijst c.q. tijd te beperken.