Voor de ouders van de kinderopvang geldt dat bij het afmelden van hun kind een tegoed wordt aangemaakt dat op een later tijdstip in te zetten is als ruildag. Let op: gedurende de periode van de extra maatregelen rondom het Coronavirus zullen wij geen ruildagen in behandeling goedkeuren/in behandeling nemen.

Voor de ouders van de buitenschoolse opvang geldt dat er geen tegoed wordt aangemaakt bij het afmelden van uw kind tijdens reguliere schooldagen.