Alleen als er sprake is van een plaatsingsovereenkomst kan een kind ook incidenteel op andere dagen worden gebracht. Met andere woorden: is uw kind bij ons geplaatst is en heeft u een keer extra opvang nodig, dan kan dat in overleg met de pedagogisch medewerkers op de groep worden geregeld. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er plaats is op de groep. Ruilen van dagen kan ook… zie het ruilbeleid.